รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557
รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556
รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555
รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554
รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2553