รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561
รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560
รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559
รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558
รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557
รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556
รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555
รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554
รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2553