กองนโยบายและแผน
ขอเชิญนักศึกษาสมัครสอบเข้าร่วมโครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2019
   ขอเชิญนักศึกษาสมัครสอบเข้าร่วมโครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2019 ด้วย Lions Youth Camp and Exchange ประเทศเดนมาร์ก เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนค่ายเยาวชนไลออน เดนมาร์ก (LIONS CLUBS INTERNATIONAL DENMARK YOUTH CAMP & EXCHANGE 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในหมู่เยาวชน โดยผู้เข้าร่วมจะเป็นเยาวชนจากนานาประเทศ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเดนมาร์ก เป็นเวลา 1 เดือน (ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562) โดยจะได้พักอยู่กับครอบครัวชาวเดนมาร์ก เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และเข้าร่วมกิจกรรมในค่าย เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์
กรมการกงสุลมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน "ทำพาสปอร์ตได้ในวันเสาร์"
   ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : กรมการกงสุลมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน "ทำพาสปอร์ตได้ในวันเสาร์" ! ปีใหม่ 2561 นี้ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ขอส่งมอบของขวัญพิเศษให้แก่ประชาชน โดยเปิดบริการ "ทำพาสปอร์ตในวันเสาร์" เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงที่คนไทยเดินทางไปต่างประเทศกันมาก ในวันเสาร์ที่ 16 และ 23 ธันวาคม 2560 และวันเสาร์ที่ 6 และ 13 มกราคม 2561 รวม 4 เสาร์ (*วันเสาร์ที่ 30 ธค. ไม่เปิดบริการเนื่องจากหยุดเทศกาลปีใหม่) ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 3 แห่ง ได้แก่ MRT คลองเตย/บางนา ธัญญาพาร์ค /ปิิ่นเกล้า SC Plaza ทั้งนี้ เฉพาะหนังสือเดินทางธรรมดา และจัดส่งทาง EMS รวมทั้งการบันทึกหนังสือเดินทาง (Endorsement) ท่านไม่ต้องหยุดงาน บุตรหลานไม่ต้องหยุดเรียนเพื่อทำพาสปอร์ตอีกต่อไป ถ้ามาใช้บริการในช่วงวันเสาร์ดังกล่าว อย่าลืมมาใช้บริการนะคะ *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Call Center กรมการกงสุล 02 572 8442 ตลอด 24 ชั่วโมง
National Pingtung University จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และการออกแบบและผลิตหุ่นยนต์
   เนื่องด้วย National Pingtung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และการออกแบบและผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมาในช่วงเดือนธันวาคมของปี 2560 ทั้งนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากสถาบันของท่านช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจได้รับทราบข้อมูล โดยข้อมูลกิจกรรมมีดังนี้ 1. ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Exploration Camp at NPTU) (รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครดังเอกสารแนบ 1) - ช่วงเวลากิจกรรม: วันที่ 3-17 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - ประกาศรายชื่อ: วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - รายละเอียดกิจกรรม: มหาวิทยาลัยผู้จัดงานจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของหอพักและอาหารแต่ละมื้อระหว่างที่อยู่ในค่าย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น 2. ค่ายส่งเสริมทักษะการออกแบบและผลิตหุ่นยนต์ (NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp) (รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครดังเอกสารแนบ 2) - ช่วงเวลากิจกรรม: วันที่ 4-17 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - สถานที่จัดกิจกรรม: Pingshang Campus at National Pingtung University - ค่าใช้จ่าย: ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร ฟรีค่าที่พักขณะที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบในส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารค่ำและตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 080-114-9041 หรืออีเมล tecthailand4@gmail.com
รับสมัคร FameLab การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ภายใน 3 นาที เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
   โครงการ FameLab คือ การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี ซึ่งจัดขึ้นในหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก และได้สร้างคุณประโยชน์แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จำนวนนับไม่ถ้วน โครงการ FameLab จัดขึ้นในรูปแบบของการแข่งขัน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้เวลา 3 นาทีในการบอกเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน ถูกต้อง กระชับและได้ใจความ ต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ฟัง โดยผู้เข้าแข่งขันจะมีโอกาสเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับนานาชาติและสร้างเครือข่ายจากคนในแวดวงการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางเว็บไซต์
https://www.britishcouncil.or.th/famelab
รัฐบาลคูเวตจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558/2559 จำนวน 1 ทุน
   รัฐบาลคูเวตจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558/2559 จำนวน 1 ทุน เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวต ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ อิสลามศึกษา ครูศาสตร์วรรณกรรม หรือสังคมศาสตร์ ดังมีรายละเอียด ดังนี้ คุณสมบัติ 1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ในคูเวตระหว่างสมัครรับทุน 2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ซานาวี) แล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 3. มีผลการเรียนดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป สำหรับสายศิลป์ และไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 หรือเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สำหรับสายวิทย์ - คณิต 4. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาและเรียนในสถาบันการศึกษาของคูเวตมาก่อน หลักฐานการสมัคร มีดังนี้ 1. ใบสมัครขอรับทุนให้ระบุคณะสาขาวิชาเพียง 1 คณะ (ภาษาอาหรับ/ภาษาไทย) 2. สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียนพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ 3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ 4. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี 5. ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิดพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ 6. รูปถ่ายขนาด 4X6 ซม. จำนวน 4 รูป หมายเหตุ หมดเขตสมัครภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th และกำหนดสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
SEAMEO-Australia Education Links Award ประจำปี 2557
   SEAMEO-Australia Education Links Award ประจำปี 2557 องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย ได้จัด การประกวดรางวัล "SEAMEO-Australia Education Links Award ประจำปี 2557" ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับโครงการหรือข้อเสนอที่แสดงถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลียและประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผ่านความสัมพันธ์ในด้านบวก ความก้าวหน้า ด้านการศึกษา ความสอดคล้องทางวัฒนธรรม นวัตกรรม และการวิจัย ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ องค์กร และบุคคล ผลงานที่ส่งเข้าประกวดควรนำเสนอตัวอย่างข้อริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น การพัฒนาศักยภาพครู การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการศึกษา หุ้นส่วนการวิจัย การสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่าย การร่วมมือกับสื่อต่างๆ และงานพัฒนาที่ยึดชุมชนเป็นฐาน ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่www.seameo.org/seameo-australia-award พร้อมทั้งจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวไปยังสำนักเลขาธิการซีมีโอ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558
UMAP Committee and Board Meeting ประจำปี 2557
   สำนักเลขาธิการ UMAP (UMAP International Secretariat: UMAP IS) ร่วมกับ UMAP Japan National Committee จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม UMAP Committee and Board Meeting ประจำปี 2557ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 1) UMAP International Conference 2014 ในหัวข้อ "Current Trends in Student Mobility and Internationalization of Curriculum: Impact and Future Prospect" ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ Osaka University of Commerce นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น 2) การศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557 ณ เมืองโกเบ และนครเกียวโต อนึ่ง สำหรับการประชุม UMAP Committee and Board Meeting ในวันที่ 5 กันยายน 2557 จะเป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะสมาชิก UMAP Board เข้าร่วมเท่านั้น หากประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 4, 6 และ 7 กันยายน 2557 โปรดลงทะเบียนออนไลน์ตามลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1hrbEeX43xRcsVIW4jpJuO3IPEMRkhbpHyTOYNYPMna4/ viewform?c=0&w=1 และโปรดกรอกใบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และแบบฟอร์มการสำรองที่พัก จัดส่งไปยังผู้จัดโดยตรงที่ umap2014@daishodai.ac.jp และสำเนาแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ phicha@mua.go.th ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เพื่อการประสานงานต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด
โครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทระยะสั้น การทำวิจัยระยะสั้น ณ ประเทศเม็กซิโก
   โครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทระยะสั้น การทำวิจัยระยะสั้น ณ ประเทศเม็กซิโก กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กซิโกประสงค์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีความรู้ภาษาสเปน และประสงค์จะร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทระยะสั้น การทำวิจัยระยะสั้น การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือศึกษาเฉพาะทางรวมถึงการแพทย์เฉพาะทาง ณ สถาบันอุดมศึกษาใยเม็กซิโก จำนวน 1 ทุน ในปีการศึกษา 2558 ผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.inter.mua.go.th (หัวข้อย่อย Announcement) หรือเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโก http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีหนังสือเสนอชื่อเป็นผู้สมัครรับทุนที่ออกโดยรัฐบาลไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) และต้องจัดส่งใบสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทยภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557
ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปี 2557-2558
   ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปี 2557-2558 รัฐบาลโมร็อกโกประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ประจำปี 2557 - 2558 จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี โท หรือเอก) ไม่จำกัดสาขาวิชา โดยมีรายละเอียดของทุนการศึกษา ดังนี้ คุณสมบัติ 1. ผู้สมัครต้องผ่านกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น 2. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย ไม่จำกัดศาสนา 3. ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอาหรับในระดับดี หลักฐานการสมัคร จำนวน 2 ชุด เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 1. ใบสมัคร (ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ) ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.amci.ma หรือ www.enssup.gov.ma หรือ www.men.gov.ma 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองถูกต้องจากสถาบันการศึกษา 3. กรณีโรงเรียนเอกชน ให้แนบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการ 4. ใบรับรองความประพฤติจากสถาบันการศึกษา 5. สำเนาสูติบัตร 6. สำเนาหนังสือเดินทาง 7. รูปถ่ายสีขนาดพาสปอร์ต จำนวน 3 รูป โดยเขียนชื่อ - นามสกุล และสัญชาติเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลังรูป 8. ใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ที่ได้รับการรับรอง 9. สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาโท ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือ 9.1 สำเนาใบประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองถูกต้องจากสถาบันการศึกษา 9.2 สำเนาวิทยานิพนธ์ 10. สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาเอก ต้องยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงานต่าง ๆ ของโมร็อกโก ได้แก่ www.amci.ma หรือ www.enssup.gov.ma หรือ www.dfc.gov.ma และ www.men.gov.ma หรือติดต่อสอบถามไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ โทรศัพท์ 0-2628-5646 ต่อ 111 ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 และจัดทำสำเนาส่งมายังสำเนาส่งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths
   รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดจัดโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก ประจำปี 2257 (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths:JENESYS 2.0) ภายใต้หัวข้อ "ศิลปินคอมพิวเตอร์กราฟิก" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสาขาที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้ 1. สาขาภาพยนตร์แอนิเมชั่น ได้แก่ ผลงานภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบสองมิติหรือสามมิติ 2. สาขากราฟิกภาพนิ่ง ได้แก่ ผลงานออกแบบภาพนิ่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สองมิติและสามมิติ 3. สาขาโมชั่นกราฟิก ได้แก่ ผลงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวเพื่อการสื่อสารในรูปแบบสองมิติหรือสามมิติ
มหาวิทยาลัยยูนนาน (Yunnan University) เปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2557
   มหาวิทยาลัยยูนนาน (Yunnan University) เปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2557 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นบุคคลผู้มิได้ถือสัญชาติจีน และอาศัยอยู่นอกสาธารณรัฐประชาชนจีน 2. มีสุขภาพแข็งแรง 3. ผู้สมัครระดับปริญญาโท มีอายุไม่เกิน 35 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 4. ผู้สมัครระดับปริญญาเอก มีอายุไม่เกิน 40 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาโท ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยยูนนาน หมายเลขโทรศัพท์(86-871) 65031756 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Lxsk@ynu.edu.cn ***หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557***
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camps and Exchange 2014
   ด้วย Lions Youth Camp and Exchange ประเทศเดนมาร์ก เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนค่ายเยาวชนไลออน เดนมาร์ก (LIONS CLUBS INTERNATIONAL DENMARK YOUTH CAMP & EXCHANGE 2014) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในหมู่เยาวชน โดยผู้เข้าร่วมจะเป็นเยาวชนจากนานาประเทศ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเดนมาร์ก เป็นเวลา 1 เดือน (ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2557) โดยจะได้พักอยู่กับครอบครัวชาวเดนมาร์ก เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 19 กรกฎาคม 2557) และเข้าร่วมกิจกรรมในค่าย เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2557)