กองนโยบายและแผน

งานจัดการความรู้ (KM)

เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย“เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ” เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜ยž.เน€เธ˜เธˆ. 2562
  เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย“เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ” เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜ยž.เน€เธ˜เธˆ. 2562
>>รายละเอียดเพิ่มเติม
Google Backup and Sync for Drive
  Google Backup and Sync for Drive
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜เธ…เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยŸเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ™ยŒเน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย™ VLOOKUP
  เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜เธ…เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยŸเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ™ยŒเน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย™ VLOOKUP เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰ VLOOKUP เน€เธ˜ย‹เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยŸเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ™ยŒเน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย„เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย‡ เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย“เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย„เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ™ยเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ‡ เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ย›เน€เธ™ยเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย” เน€เธ˜ยŸเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ™ยŒเน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™ VLOOKUP เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’: =VLOOKUP(เน€เธ˜ย„เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย“เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’, เน€เธ˜ยŠเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย“เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย„เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‡, เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ™ยŒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยŠเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย„เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธŠเน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยš, เน€เธ˜ย„เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย„เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย“ ? เน€เธ™ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™ 0/FALSE เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธ 1/TRUE) เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰ Flash Fill
  เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡ Flash Fill เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย“เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย˜เน€เธ™ยŒเน€เธ™ยเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยšเน€เธ™ย„เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™ เน€เธ˜ยเน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยžเน€เธ™ยŒเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย Excel เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ย‹เน€เธ˜เธ เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡ Excel เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ย›เน€เธ™ยเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยš (Pattern) เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย“เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยžเน€เธ™ยŒเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡ ! (เน€เธ˜ย–เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’ Pattern เน€เธ™ย„เน€เธ˜เธเน€เธ™ยˆเน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰ เน€เธ˜ยเน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยžเน€เธ™ยŒเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ย„เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‰เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™)
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ยŒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ„เน€เธ˜เธ‰
  เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ยŒ เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™ เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย˜เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธŠเน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚ เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยœเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜ย“เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยŒ เน€เธ™ยเน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‚เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยŒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย• เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ยŒ เน€เธ˜ย‹เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธŠเน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡ เน€เธ™ย† เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡ (เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ยŒ) เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™ เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰ เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยš เน€เธ™ย„เน€เธ˜ยŸเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ยŒเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยŒ เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ย›เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡ เน€เธ™ย† เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ยŒเน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚ เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ„เน€เธ˜เธ‰เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย•เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™
   เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ„เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย—เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‰เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ„เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜ย‹เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‹เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™ เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย˜เน€เธ™ยŒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ„เน€เธ˜เธ‰เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡ เน€เธ™ย† เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰ เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™ เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ™เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ„เน€เธ˜เธ‰เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย•เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™ เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ยเน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย™เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜เธ…เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ„เน€เธ˜เธ‰เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย•เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ˜เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™
   เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย”เน€เธ™ย†เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ยเน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒ(เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ˜เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚)เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ™เน€เธ™ยˆ เน€เธ˜ย–เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ…เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ™ย„เน€เธ˜เธเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ยเน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย”เน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ยเน€เธ™ยˆเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย„เน€เธ˜เธเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ˜เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยเน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜เธ…เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย”เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย“เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚
  เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™ (Institutional Research) เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜ย„เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยš เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜ย“เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡ เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™ เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย„เน€เธ™ยŒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒ เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธเน€เธ™ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™ ?เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜ย„เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™?
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ยเน€เธ™ยเน€เธ˜ยเน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยŒเน€เธ˜ย• เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย‹เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ
  เน€เธ™ยเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ• เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡ เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ยเน€เธ™ยเน€เธ˜ยเน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยŒเน€เธ˜ย• เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย‹เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย‚เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ย™เน€เธ™ยŒเน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย˜เน€เธ™ยŒเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธˆ
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ™ยเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ• "เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ"
  เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธŠเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย˜เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยž เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜ย‹เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™ เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยš เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยš เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ˜ย„เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚ เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย‡เน€เธ˜เธ‡ เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™ (เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย„เน€เธ˜ยŸเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ยŒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ยเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยš)
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยˆเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚ เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย“
  เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย“เน€เธ˜ย‘เน€เธ™ยŒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย“เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย“เน€เธ˜ย‘เน€เธ™ยŒเน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย“ เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยˆเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยˆเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธŠเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยˆ เน€เธ˜ย‹เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ย‰ 5 เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยˆเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚ เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ™ยเน€เธ˜ยเน€เธ™ยˆ 1. เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒ 2. เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™ 3. เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย™ 4. เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย™ 5. เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยˆเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย™ (เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยš)
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย˜เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยžเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰ Microsoft Office(Excel)
  เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยŸเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ™ยŒเน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™ SUMIFS
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยเน€เธ˜ยœเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ•
   เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยเน€เธ˜ยœเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ• (Action Plan) เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ™เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‹เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยเน€เธ˜ยœเน€เธ˜ย™ เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยเน€เธ˜ยœเน€เธ˜ย™ เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ยŒเน€เธ™ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ™ยเน€เธ˜ยœเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ย‰ เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™ เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ย„เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย†เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ™ยเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยเน€เธ˜ยœเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย„เน€เธ˜เธƒ เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ™ยเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™ เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ™ยเน€เธ˜ยœเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ™ย„เน€เธ˜เธƒ เน€เธ™ย„เน€เธ˜เธเน€เธ™ยˆเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ยˆเน€เธ™ยเน€เธ˜ย„เน€เธ™ยˆเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยเน€เธ˜ยœเน€เธ˜ย™ เน€เธ™ย„เน€เธ˜เธเน€เธ™ยˆเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ยˆเน€เธ™ยเน€เธ˜ย„เน€เธ™ยˆเน€เธ™ยเน€เธ˜ยœเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ• เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡ เน€เธ™ยเน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธŠเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ยŒเน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย—เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยเน€เธ˜ยœเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚ เน€เธ˜ย–เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย–เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰ เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ยเน€เธ˜ยœเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ย‡ เน€เธ™ยเน€เธ˜ยœเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยเน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย˜เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยžเน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยเน€เธ˜ย—เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย‡
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚
   เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ/เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡ เน€เธ™ย† เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย„เน€เธ™ยŒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย” เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ/เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™ เน€เธ™ย†
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย„เน€เธ™ยŒเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰ เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡ เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™ Speexx
  เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ™ยเน€เธ˜ยœเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย˜เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยŒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย„เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‚เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย“เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ” เน€เธ˜ยž.เน€เธ˜เธˆ. 2557 - เน€เธ˜ยž.เน€เธ˜เธˆ. 2560 (เน€เธ˜ย‰เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย‡ เน€เธ˜ยž.เน€เธ˜เธˆ. 2558) เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย˜เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยŒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆ 6 เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย“เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยŒเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย™ เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰/เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย“เน€เธ™ยŒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ„เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย“เน€เธ˜ย‘เน€เธ™ยŒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย”เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’ 1 เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ• เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย„เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ 55 เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย„เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‚เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย“เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ„เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜ยœเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ™ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยŒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™ เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ ?Speexx? (เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย‹เน€เธ™ยŒ) เน€เธ˜ย‹เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยœเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยŒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย—เน€เธ™ยŒ Smart Phone เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย—เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ„เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธŠเน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย•เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡ เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย“เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยžเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ„เน€เธ˜เธ‰ เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย„เน€เธ™ยŒเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰ เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡ เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ Speexx เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย‚เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ย™เน€เธ™ยŒเน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยŸเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ™ยŒเน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย†เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย—เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™ เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ™เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยเน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยเน€เธ™ย„เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยš เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย‚เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ย™เน€เธ™ยŒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย„เน€เธ™ยŒเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜เธ
   เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยˆเน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡ เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย˜เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยž เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜ยŽ เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยš เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย•เน€เธ™ยŒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ™ยเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยเน€เธ˜ยเน€เธ™ย‰เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™ :: เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยš IP Address
  * เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย˜เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰ เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ™ยเน€เธ˜ยเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰ เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‰เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยŒเน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰ IP Address เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™ ** เน€เธ˜ย–เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ™ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’ IP Address เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยเน€เธ˜ยเน€เธ™ย‰เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย„เน€เธ˜เธเน€เธ™ยˆเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย„เน€เธ˜เธเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰ เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยˆเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย„เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยเน€เธ˜ยเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆ เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜เธ…เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธˆ
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™ยเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยเน€เธ˜ยเน€เธ™ย‰เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย‚
  เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™ เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ย›เน€เธ™ยเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยš เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™ เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย† เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜ย™เน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย“เน€เธ˜ย‘เน€เธ™ยŒ
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ
  เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ย›เน€เธ™ยเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย“เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡ เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย–เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡ เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ย™ เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย“เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ
   เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย“เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย„เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ยเน€เธ™ย‡เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ย„เน€เธ˜เธเน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย„เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠ เน€เธ™ยเน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™ เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย“เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ™ย† เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยเน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ยเน€เธ™ยเน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยเน€เธ™ย‡เน€เธ™ย„เน€เธ˜เธเน€เธ™ยˆเน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ™ย„เน€เธ˜เธƒ เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ™ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย“เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ เน€เธ™ย† เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ“ เน€เธ™ย† เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ยเน€เธ™ย„เน€เธ˜ย› เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยเน€เธ˜ย—เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™ เน€เธ˜ย‹เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ยเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰ เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย‚เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ย™เน€เธ™ยŒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย เน€เธ˜ย‹เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย„เน€เธ˜เธเน€เธ™ยˆเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ยˆเน€เธ™ยเน€เธ˜ย„เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰ เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ™ยเน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย„เน€เธ™ยŒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยš เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย“เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™ เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ย›เน€เธ™ยเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยšเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย„เน€เธ™ยŒเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยš เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยšเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย‚เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ย™เน€เธ™ยŒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย•เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยšเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยš
  เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย• เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย„เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยšเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย„เน€เธ˜เธเน€เธ™ยˆเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ™เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰ เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™ เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ˜เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ˜เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย•เน€เธ™ยŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย•เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ˜เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ™ย„เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚ เน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ™ยˆ เน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™ เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ยšเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย˜เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยžเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ•
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‹เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜เธ
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ย›เน€เธ™ยเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยšเน€เธ™ยเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย‚
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย“เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ…เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ™ยŒ
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธˆ
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ
>>รายละเอียดเพิ่มเติม เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยเน€เธ˜ยœเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย˜เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยŒ
>>รายละเอียดเพิ่มเติม เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย˜เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยžเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰ Microsoft Office 2007
>>รายละเอียดเพิ่มเติมWarning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/division/plan/plan/footer.php on line 35