กองนโยบายและแผน

เธœเธนเน‰เธญเธณเธ™เธงเธขเธเธฒ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว เบญจวรรณ  คลีดิษฐ
ชื่อเล่น : นุช   อีเมล์ : nootnitnootnit@hotmail.com
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เธ‡เธฒเธ™เนเธœเธ™เนเธฅเธฐเธ‡ (VoIP : 10499)

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อุศนา  อนงค์เวช
ชื่อเล่น : ต้อม   อีเมล์ : tomjaja2518@hotmail.com
ฝ่าย : เธ‡เธฒเธ™เนเธœเธ™เนเธฅเธฐเธ‡   ตำแหน่ง : เธ™เธฑเธเธงเธดเน€เธ„เธฃเธฒเธฐ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สุนันทา  มณฑปใหญ่
ชื่อเล่น : เป้   อีเมล์ : papea_com@hotmail.com
ฝ่าย : เธ‡เธฒเธ™เนเธœเธ™เนเธฅเธฐเธ‡   ตำแหน่ง : เธ™เธฑเธเธงเธดเน€เธ„เธฃเธฒเธฐ

ชื่อ-นามสกุล : นาง กณิกนาฎ  สมบัติ
ชื่อเล่น : แอม   อีเมล์ : kaniknat_am@hotmail.com
ฝ่าย : เธ‡เธฒเธ™เนเธœเธ™เนเธฅเธฐเธ‡   ตำแหน่ง : เธ™เธฑเธเธงเธดเน€เธ„เธฃเธฒเธฐ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว มัลลิกา  แก้วสุกใส
ชื่อเล่น : ดริ้ง   อีเมล์ : d_drink_b@hotmail.com
ฝ่าย : เธ‡เธฒเธ™เนเธœเธ™เนเธฅเธฐเธ‡   ตำแหน่ง : เธ™เธฑเธเธงเธดเน€เธ„เธฃเธฒเธฐ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชนัญชิดา  หงษ์ปาน
ชื่อเล่น : จี๊ด   อีเมล์ : jeed_su@hotmail.com
ฝ่าย : เธ‡เธฒเธ™เนเธœเธ™เนเธฅเธฐเธ‡   ตำแหน่ง : เธ™เธฑเธเธงเธดเน€เธ„เธฃเธฒเธฐ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว มัทนา  อินยา
ชื่อเล่น : กิ๊ก   อีเมล์ : mattana2530@hotmail.com.com
ฝ่าย : เธ‡เธฒเธ™เนเธœเธ™เนเธฅเธฐเธ‡   ตำแหน่ง : เธ™เธฑเธเธงเธดเน€เธ„เธฃเธฒเธฐ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กาญจนา  เหลาลา
ชื่อเล่น : มิ้งค์   อีเมล์ : kanjana.laola@hotmail.com
ฝ่าย : เธ‡เธฒเธ™เนเธœเธ™เนเธฅเธฐเธ‡   ตำแหน่ง : เธ™เธฑเธเธงเธดเน€เธ„เธฃเธฒเธฐ

เธ‡เธฒเธ™เธ•เธดเธ”เธ•เธฒเธกเธ› (VoIP : 10401)

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว รัชชนันท์  ดีมาก
ชื่อเล่น : ก้อน   อีเมล์ : pucca_2515@hotmail.com
ฝ่าย : เธ‡เธฒเธ™เธ•เธดเธ”เธ•เธฒเธกเธ›   ตำแหน่ง : เธ™เธฑเธเธงเธดเน€เธ„เธฃเธฒเธฐ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ศิระยา  กรีพัฒน์
ชื่อเล่น : อะตอม   อีเมล์ : siraya_p@hotmail.com
ฝ่าย : เธ‡เธฒเธ™เธ•เธดเธ”เธ•เธฒเธกเธ›   ตำแหน่ง : เธ™เธฑเธเธงเธดเน€เธ„เธฃเธฒเธฐ

ชื่อ-นามสกุล : นาย นุสรณ์  ตรีลาภี
ชื่อเล่น : เบียร์   อีเมล์ : nusorn.t@rmutsb.ac.th
ฝ่าย : เธ‡เธฒเธ™เธ•เธดเธ”เธ•เธฒเธกเธ›   ตำแหน่ง : เธ™เธฑเธเธงเธดเน€เธ„เธฃเธฒเธฐ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชิดชนก  นิลพลับ
ชื่อเล่น : นก   อีเมล์ : chitchanokyingnok@gmail.com
ฝ่าย : เธ‡เธฒเธ™เธ•เธดเธ”เธ•เธฒเธกเธ›   ตำแหน่ง : เธ™เธฑเธเธงเธดเน€เธ„เธฃเธฒเธฐ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ธารารัตน์  สุขไชย
ชื่อเล่น : อ๊อฟ   อีเมล์ : offeriez@hotmail.com
ฝ่าย : เธ‡เธฒเธ™เธ•เธดเธ”เธ•เธฒเธกเธ›   ตำแหน่ง : เธ™เธฑเธเธงเธดเน€เธ„เธฃเธฒเธฐ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พรวิไล  เย็นวัฒนา
ชื่อเล่น : ต่าย   อีเมล์ : yenwattana.p@gmail.com
ฝ่าย : เธ‡เธฒเธ™เธ•เธดเธ”เธ•เธฒเธกเธ›   ตำแหน่ง : เธ™เธฑเธเธงเธดเน€เธ„เธฃเธฒเธฐ

ชื่อ-นามสกุล : นาย นพรัตน์  เนตรทิพย์
ชื่อเล่น : เติ้ล   อีเมล์ : nopparat.n@rmutsb.ac.th
ฝ่าย : เธ‡เธฒเธ™เธ•เธดเธ”เธ•เธฒเธกเธ›   ตำแหน่ง : เธ™เธฑเธเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ

ชื่อ-นามสกุล : นาย นรินทร  แท่นวิมล
ชื่อเล่น : โอ๊ต   อีเมล์ : narintorn.non@gmail.com
ฝ่าย : เธ‡เธฒเธ™เธ•เธดเธ”เธ•เธฒเธกเธ›   ตำแหน่ง : เธ™เธฑเธเธงเธดเน€เธ„เธฃเธฒเธฐWarning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/division/plan/plan/footer.php on line 35