กองนโยบายและแผน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/division/plan/plan/footer.php on line 35