รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

 รายงานฐานข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565

ดาวน์โหลด

 

 

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด

 

 

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ดาวน์โหลด

 

 

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

ดาวน์โหลด

 

 

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

ดาวน์โหลด

 

 

 

 คู่มือการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2557-2560 (ฉบับสมบูรณ์)  

ดาวน์โหลด

 

 

 

 รายงานผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - 2560 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)  

ดาวน์โหลด

 

 


2723 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ