แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง)

ดาวน์โหลด

 

 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด 

 

 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด

 

 

 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด 

 

 

 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด

 

 

 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2564 ของ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ดาวน์โหลด

 

 

 

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ดาวน์โหลด

 

 

 

 แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ดาวน์โหลด

 

 

 

 แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ดาวน์โหลด

 

 

 

 แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ดาวน์โหลด

 

 


3441 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ