เอกสารแผนและงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ | 2563 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ | 2503 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 2722 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งบประมาณโดยสังเขป | 2766 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ | 3440 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย | 3766 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ | 2444 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กำกับติดตามตัวชี้วัด OIT | 212 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลพื้นฐานกลาง CDS (Common Data Set) | 76 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ