ประชุมการจัดทำข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบการประเมินตนเองและจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์
  ประชุมการจัดทำข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบการประเมินตนเองและจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์  
 
          อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธาน ประชุมการจัดทำข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบการประเมินตนเองและจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ณ หอประชุมพระพิรุณ-ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 
 

 52 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ